Všeobecné informácie

Dialógy v onkourológii

Termín konania:

11. február 2021

Miesto konania:

Školiace stredisko EDUKA, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica

Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s. r. o.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program
Časový harmonogram podujatia:

Odborný program

Hlavná téma: Multidisciplinárny prístup liečby karcinómu prostaty

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, 0903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.