EKG v klinickej praxi

EKG v klinickej praxi

doc. MUDr. Čestmír Číhalík, CSc.
doc. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, MBA

Vydavateľstvo: Solen SK, 03/2015

Nedostupné

cena

19,00

O knihe

Metoda klinické elektrokardiografie patří k základním neinvazivním vyšetřením v každodenní praxi internisty i kardiologa. Za zcela samozřejmé se předpokládá, že každý z takto zaměřených lékařů je schopen posoudit a bezpečně rozlišit nejen všechny akutní situace, ale i takové změny, ke kterým je nutno zaujmout ať již další diagnostický či terapeutický postoj. Řada elektrokardiografických jevů však vyžaduje bližší zkoumání křivky včetně klinických souvislostí. Interpretaci mnohých dějů nelze vyjádřit vyslovením nějaké diagnózy, ale je nutno dotyčnou EKG křivku interpretovat popisně s využitím teoretických znalostí základních principů tvorby a šíření vzruchu v srdci. Některé děje jsou natolik vzácné či prchavé, že ačkoliv o jejich existenci teoreticky víme, prakticky se nám je podaří zachytit jen velmi zřídka. Připravovaná publikace v sedmnácti logicky uspořádaných kapitolách představuje ucelený soubor téměř 200 EKG křivek s popisem a teoretickým rozborem příslušného nálezu od základních elektrokardiografických obrazů až po ukázky prakticky všech dosud známých dějů zachytitelných elektrokardiograficky. Publikace si takto klade za cíl seznámit čtenáře s širokým spektrem elektrokardiografické diagnostiky a v praktických ukázkách upozornit na úskalí v hodnocení jednotlivých EKG záznamů.

Kniha získala v kategorii monografie Cenu děkana LF UP za významnou publikační činnost za rok 2013 a 2. místo v literární soutěži České internistické společnosti.

Formát: 148 x 210
Väzba: pevná
Počet strán: 268
Hmotnosť: 1 430 g
Jazyk: český
Rok vydania: 03/2015
ISBN: 978-80-7471-015-5
Obsah

Obsah

Ukážkové strany