Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Neurotoxokaróza u dieťaťa
    MUDr. Jana Kinčeková, PhD., prof. MUDr. Peter Bánovčin, MUDr. Marián Fedor, CSc., MUDr. Hubert Poláček, CSc., Mgr. Jana Pavlinová, MUDr. Katarína Šimeková, PhD.
    (6/2008, Informácie z praxe )