Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Pokroky v diagnostike a výskume vrodených porúch fibrinogénu
    MUDr. Tomáš Šimurda, PhD., RNDr. Jana Žolková, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., Ing. Eliška Ceznerová, RNDr. Zuzana Kolková, PhD., RNDr. Dušan Loderer, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Monika Brunclíková, doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2021, Hlavná téma )
  • Genetické pozadie von Willebrandovej choroby
    RNDr. Jana Žolková, PhD., RNDr. Zuzana Kolková, PhD., RNDr. Dušan Loderer, PhD., Mgr. Dana Provazníková, PhD., RNDr. Ingrid Hrachovinová, PhD., MUDr. Alena Strýčková, doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. RNDr. Zora Lasabová, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2021, Hlavná téma )