Paramerte vyhľadávania
Výsledky vyhľadávania
  • Praktické využitie hodnotenia zmien hemostázy u rizikových tehotných pacientok
    MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., doc. MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., MUDr. Pavol Hollý, PhD., MUDr. Zuzana Jedináková, PhD., RNDr. Jela Ivanková, Ing. Ingrid Škorňová, PhD., RNDr. Ľubica Kořínková, PhD., Katarína Furindová, Bc. Patrícia Mešová, Ivana Nahálková, doc. MUDr. Mária Hulíková, PhD., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc., prof. MUDr. Ján Danko, CSc., Prof. MUDr. Ján Staško, PhD.
    (1/2023, Pôvodné práce & kazuistiky )
  • Nové perorálne antikoagulanciá v klinickej praxi z pohľadu hematológa
    Prof. MUDr. Ján Staško, PhD., MDDr. Ján Staško, MUDr. Lucia Stančiaková, PhD., MUDr. Miroslava Dobrotová, PhD., Ing. Ingrid Škorňová, PhD., doc. MUDr. Dagmar Statelová, CSc., mim. prof., prof. MUDr. Peter Kubisz, DrSc.
    (6/2018, Lieky & liekové skupiny )