Všeobecné informácie
Online

XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie

Termín konania:

22. január 2021

Forma:

ONLINE

Pod záštitou:

Neuropediatrická sekcia SNeS

Klinika pediatrickej neurológie NÚDCH a LF UK

Národný ústav detských chorôb

Lekárska fakulta Univerzity Komenského

Odborný garant:

MUDr. Miriam Kolníková, PhD.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

In memoriam Pavol Sýkora
Záznam podujatia

Dovoľujeme si Vás informovať, že záznamy prednášok podujatia XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie budú od 22. 1. 2021 dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/xxx-bratislavske-postgradualne-dni-detskej-neurologie

Zborník abstraktov
Zborník abstraktov na stiahnutie
AD testy

AD testy k podujatiu XXX. bratislavské postgraduálne dni detskej neurológie sú dostupné na našom on-line module https://mudr.online/podujatia/xxx-bratislavske-postgradualne-dni-detskej-neurologie

Možnosť vyplniť AD testy máte do 18. augusta 2021.

Program
Hlavné témy:
  • Nervovosvalové ochorenia

  • Genetika - neurogenetika

  • Epilepsia

  • Varia

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Helena Machánková, +421 910 902 599, machankova@solen.sk

registrácia

Na toto podujatie sa nie je možné registrovať