Všeobecné informácie

SSRO 2020/2021, 5. ročník

Termín konania:

21. - 22. máj 2021

Miesto konania:

Hotel Yasmin, Tyršovo nábrežie 1675/1, Košice

Organizuje:

Slovenská spoločnosť radiačnej onkológie SLS,

VOÚ, a.s., Košice

Odborný garant a koordinátor programu:

doc. MUDr. Pavol Dubinský, PhD.

Poplatky:

Registrácia vopred do 20. 5. 2021 - 30 €

na mieste - 50 €

rádiologický technik - 10 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku. Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci dostanú na záver podujatia potvrdenie o účasti s kreditmi CME.

Program
Hlavné témy

• karcinóm prostaty

• nádory hlavy a krku

• stereotaktická ablatívna rádioterapia

• rádioterapia vedená zobrazením

• klinická prax v radiačnej onkológii

• štandardy v radiačnej onkológii •

Ubytovanie
Ubytovanie:

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Yasmin, Košice.

www.hotel-yasmin.sk/sk/

Ceny ubytovania:

dvojlôžková izba - 115 € (zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

Ubytovanie je možné rezervovať prostredníctvom organizátora podujatia písomnou formou – prihláška na ubytovanie je súčasťou registračného formulára.

Rezervácia je záväzná, zmena je možná bez účtovania storno poplatku do 1. 4. 2021. Po tomto termíne sa o možnostiach ubytovania informujte mailom na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Kontakt
Realizátor:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. 02/5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:
Kontakt pre partnerov:

Monika Horáková, 0903 452 654, horakova@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.