Všeobecné informácie

10. slovenská konferencia o zriedkavých chorobách

Termín konania:

4. – 5. november 2021,

Miesto konania:

Hotel Bratislava, Bratislava

Programový výbor:
 • doc. MUDr. Peter Špalek, PhD. - odborný garant
 • MUDr. Gabriela Hrčková
 • Doc. MUDr. Ľuboš Drgoňa, CSc., MHA, FECMM
Organizátor:
 • Sekcia pre neuromuskulárne ochorenia, Slovenská neurologická spoločnosť
 • Detská klinika LF UK a NÚDCH Bratislava
 • Orphanet Slovakia
Poplatky:

vopred – pri registrácii do 3. 11. 2021 - 20 €

na mieste – pri registrácii 4. - 5. 11. 2021 - 30 €

Aktívny účastník / prednášajúci je oslobodený od platby registračného poplatku.

Registračný poplatok zahŕňa: účasť na odbornom programe, kongresové materiály a stravu počas podujatia.

Pre uplatnenie lacnejšieho poplatku je dôležitý termín registrácie, nie úhrady. Uhradený registračný poplatok je nevratný.

Kredity:

Odborné podujatie je zaradené do kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Registrovaní účastníci získajú za účasť na celom odbornom podujatí kredity CME. Kredity Vám budú automaticky pripísané do Vášho konta v SLK na základe Vami uvedeného čísla v SLK.

Pokiaľ nie ste členom SLK a potrebujete vystaviť potvrdenie, prosím, kontaktujte nás na kongres@solen.sk.

Program

Hlavné témy:

 • Zriedkavé autoimunitné neurologické ochorenia

 • Zriedkavé geneticky podmienené neuromuskulárne ochorenia

 • Onkohematologické zriedkavé ochorenia

 • Kazuistiky z klinickej genetiky

 • Dedičné metabolické poruchy

 • Varia

Výzva na aktívnu účasť

V mene programového výboru podujatia, si Vás zároveň dovoľujeme vyzvať k aktívnej účasti na tomto podujatí. V rámci odborného programu je plánovaná tiež posterová sekcia.

Prihláška k aktívnej účasti je súčasťou registračného formulára.

Prihlášku k aktívnej účasti spolu s názvom a abstraktom prednášky/postera môžete zaslať tiež mailom na Daša Búzeková kongres@solen.sk.

Možnosť prihlásiť sa ako aktívny účastník máte do 17. októbra 2021.

O zaradení práce do odborného programu budete informovaný emailom alebo telefonicky.

covid-19

Podujatie sa uskutoční v režime „KOMPLETNE ZAOČKOVANÍ“ (výlučne osoby 14 dní po druhej dávke dvojdávkovej vakcíny, 21 dní po jednodávkovej vakcíne, 14 dní po akejkoľvek dávke vakcíny, ak osoba preukázateľne prekonala ochorenie pred nie viac ako 180 dňami).

Zmena formy podujatia v súvislosti s epidemiologickou situáciou a nadväzujúcimi opatreniami možná.

Ubytovanie

Pre účastníkov je ubytovanie zabezpečené v mieste konania: Hotel Bratislava, Seberíniho 1765/9, Bratislava, https://www.hotelbratislava.sk/.

Ceny ubytovania:

1lôžková izba Standard – 75 €

2lôžková izba Standard – 100 €

(zahŕňa ubytovanie, raňajky, miestny poplatok)

O aktuálnych možnostiach ubytovania sa informujte mailom na Andrej Šutka sutka@solen.sk.

Kontakt
Organizačné zabezpečenie:

SOLEN, s.r.o.

Ambrova 5

831 01 Bratislava

Tel. +421 2 5413 1365

www.solen.sk

Registrácia a ubytovanie:

Andrej Šutka, +421 911 956 370, kongres@solen.sk

Kontakt pre partnerov:

Marek Popaďák, +421 902 170 347, popadak@solen.sk

registrácia

Pre registráciu na podujatie musíte byť registrovaným používateľom na webe spoločnosti SOLEN.