Via practica 6/2021

Současné postavení nimesulidu v paletě neopioidních analgetik

MUDr. Jiří Slíva, Ph.D.

Nesteroidní antiflogistika (NSA) jsou základním pilířem léčby celé řady bolestivých stavů. Známá je dobře jejich účinnost i bezpečnost. Nimesulid je již více než tři dekády úspěšně využívaným zástupcem podskupiny preferenčně působících NSA. Tento text shrnuje jeho základní charakteristiky, a sice v kontextu jeho zřejmých benefitů i možných rizik, které definují jeho postavení mezi ostatními NSA.

Kľúčové slová: NSA, nesteroidní antiflogistika, bolest, analgetika, nimesulid, cyklooxygenáza, bezpečnost, hepatotoxicita

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Current position of nimesulide in a variety of non-opioid analgesics

Non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are the cornerstone of the treatment of a wide range of painful conditions. Their efficiency and safety are well known. For more than three decades, nimesulide has been a successful representative of a subgroup of preferentially-acting NSAIDs. This text summarizes its basic characteristics, in the context of its obvious benefits and potential risks that define its position among other NSAIDs.

Keywords: NSAIDs, non-steroidal anti-inflammatory drugs, pain, analgesics ,nimesulide, cyclooxygenase, safety, hepatotoxicity