Via practica 6/2006

Kedy odporučíme hormonálnu substitučnú liečbu v klimaktériu?

prof. MUDr. Miroslav Borovský, CSc., MUDr. Zuzana Václavová, MUDr. Michaela Lattáková

Ženy tvoria 55 % svetovej populácie a v budúcich troch desaťročiach sa bude toto percento zvyšovať. Európa má najvyšší podiel starších žien vo svete. Ideálny prístup k populácii postmenopauzálnych žien spočíva v liečbe všetkých okolností, ktoré môžu zlepšiť fyzické, mentálne a sociálne pocity pohody. Nízkodávkovaná hormonálna substitučná liečba zlepšila symptómy klimaktéria a vulvovaginálnej atrofie. Lekári by mali zisťovať prítomnosť a závažnosť klimakterických symptómov a zaistiť príslušnú liečbu.

Kľúčové slová: klimaktérium, menopauza, hormonálna liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

When should be the substitutional hormonal therapy recommended?

Women make up 55 % of total world population. This percentage is set to steadily increase over the next three decades. Europa also has the highest proportion of older women in the world. An ideal approach for the female postmenopausal population would be treatment of any condition that can improve physical, mental and social well-being. Low-dose hormonal therapy has been shown to improve menopausal and vulvovaginal atrophic symptoms. Physicians should investigate the presence and severity of the climacteric symptoms in order to provide appropriate treatment.

Keywords: climacteric and cardiovascular system, prevention of cardiovascular diseases in women.