Urologie pro praxi 1/2007

LÉČBA INKONTINENCE MOČI PŘI NEUROGENNÍM POSTIŽENÍ PÁNEVNÍHO DNA AUGMENTACÍ MOČOVÉHO MĚCHÝŘE

MUDr. Miloš Broďák

Cíl: Cílem práce je retrospektivní analýza výsledků léčby inkontinence moči u pacientů s nervovou dysfunkcí pánevního dna augmentací močového měchýře. Soubor: Sledovaný soubor byl tvořen 20 pacienty průměrného věku 32 let (19–62), kteří podstoupili augmentační cystoplastiku v letech 1999–2004. Neurogenní postižení pánevního dna bylo způsobeno u 15 pacientů meningomyelokélou, u 3 pacientů chlopní zadní uretry, u 2 stavy po operaci nádoru páteře. Metodika: Autory byl vytvořen vyšetřovací algoritmus a byla stanovena indikační kritéria pro augmentaci. Močový měchýř byl augmentován preterminální ileální kličkou. Byla hodnocena úspěšnost v léčbě inkontinence a ochraně horních močových cest. Výsledky: Ze 20 pacientů je 16 kontinentních, jeden zlepšen, jeden nadále inkontinentní, dva nebyli hodnoceni. Čtrnáct operovaných je schopno spontánní mikce bez rezidua, 4 operovaní jsou schopni mikce, ale pro vyšší reziduum provádějí čistou intermitentní katetrizaci, 2 operovaní se pouze katetrizují. Závěr: Augmentace močového měchýře u neurogenní dysfunkce s inkontinencí je účinná a bezpečná metoda léčby.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť