Urologie pro praxi 2/2016

Bilaterální synchronní renální karcinom s odlišným histologickým nálezem

MUDr. Jiři Ladman, MUDr. Leoš Handrejch, MUDr. Libor Šafařik, CSc., MUDr. Pavel Holan, MUDr. Miloš Miniberger

Prezentujeme kazuistiku muže, ročník 1949, s nálezem bilaterálního synchronního tumoru ledvin, u něhož jsme provedli nejprve resekci karcinomu levé ledviny a posléze nefrektomii kontralaterální ledviny pro rozsáhlý tumor. Histologické vyšetření odhalilo odlišné typy karcinomu ledvin.

Kľúčové slová: bilaterální karcinom ledviny, resekce ledviny, nefrektomie, papilární renální karcinom, konvenční renální karcinom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Bilateral synchronous renal cell carcinoma with a different histological finding

A case is reported of a man (born 1949) with a finding of bilateral synchronous renal cell carcinoma who initially underwent resection of left renal carcinoma and, subsequently, nephrectomy of the contralateral kidney for an extensive tumour. Histological examination revealed different types of renal carcinoma.

Keywords: bilateral renal cell carcinoma, kidney resection, nephrectomy, papillary renal cell carcinoma, conventional renal cell carcinoma.