Psychiatria pre prax 2/2011

Kleineov-Levinov syndróm – neuropsychiatrická problematika

MUDr. Mária Tormašiová, PhD.

Kleineov-Levinov syndróm je zriedkavá porucha spánku, ktorá sa vyskytuje predovšetkým v období dospievania, častejšie u chlapcov, a predstavuje podtyp rekurentnej hypersomnie. Klinicky sa manifestuje opakovanými epizódami nadmernej spavosti, ktoré sú spojené s rôznym stupňom kognitívnej a behaviorálnej poruchy, ako je megafágia a hypersexualita. Ataky sú vystriedané asymptomatickým obdobím s normálnou potrebou spánku. Etiopatogenéza nie je presne známa a pokusy o terapeutické ovplyvnenie sú nedostatočné.

Kľúčové slová: Kleineov-Levinov syndróm, rekurentná hypersomnia, megafagia, hypersexualita.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Kleine-Levin syndrome – neuropsychiatric problems

The Kleine-Levin syndrome is a rare sleep disorder occuring predominantly in adolescence, more common in boys. It is considered to be a sybtype of recurrent hypersomnia. Clinical features represent repeating episodes of excessive daytime sleepiness accompanied by various symptoms of cognitive and behavioral disorders such as megaphagy and hypersexuality. Attack periods are followed by asymptomatic periods with normal need of sleep. The exact etiopathogenesis is unclear and attempts of therapeutic access are being still inadequate.

Keywords: Kleine-Levin syndrome, recurrent hypersomnia, megaphagy, hypersexuality.