Praktické lekárnictvo 4/2020

Systémová terapie bolesti z pohledu moderních lékových forem

PharmDr. Martin Šimíček

V terapii bolesti se stále častěji využívá moderních lékových forem, které výrazně vylepšují farmakokinetický profil analgetik. Jejich unikátní vlastnosti a rozdíly mezi jednotlivými přípravky přinášejí vyšší nároky na pacienty z hlediska správné aplikace. Článek uvádí příklady moderních lékových forem pro terapii akutní a chronické bolesti se zaměřením na principy výrobci používaných technologií. U jednotlivých lékových forem (orodispergovatelné tablety, tablety s řízeným uvolňováním, transdermální terapeutické systémy, transmukózní přípravky apod.) shrnuje informace poskytované farmaceutem pro jejich správné použití.

Kľúčové slová: analgetika, lékové formy s řízeným uvolňováním, průlomová bolest, chronická bolest

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Systemic pain therapy from the perspective of modern dosage forms

Modern dosage forms, which significantly improve the pharmacokinetic profile of analgesics, are increasingly being used in the treatment of pain. The unique features and differences of individual products bring higher demands on patients in terms of correct application. The article presents examples of modern dosage forms for the treatment of acute and chronic pain with focus on the principal technologies used by the producers. For each dosage form (orodispersible tablets, controlled release tablets, transdermal therapeutic systems, etc.), it summarizes the information provided by the pharmacist for proper use.

Keywords: analgesics, modern dosage forms, breakthrough pain, chronic pain