Pediatria pre prax 2/2013

Nesprávny manažment u maloletého pacienta pri protrahovanej infekcii dýchacích ciest v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast – kazuistika

MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH

Prezentovaná kazuistika analyzuje zistenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou z výkonu dohľadu, v prípade poskytovania zdravotnej starostlivosti 3-ročnému maloletému pacientovi v ambulancii všeobecného lekára pre deti a dorast. Poukazuje na spôsob hodnotenia správnosti poskytovania zdravotnej starostlivosti v rámci výkonu dohľadu, v zmysle zákona č. 581/2004 Z. z., a v rámci poučenia pre prax na konkrétnom prípade upozorňuje na dôležitosť aktívneho a efektívneho manažmentu pacienta pri zistení patologických nálezov v rámci akútneho respiračného ochorenia. Zároveň poukazuje na dôležitosť informovaného súhlasu a správneho vedenia zdravotnej dokumentácie v praxi všeobecných lekárov pre deti a dorast (ďalej len VLDD).

Kľúčové slová: bronchopneumónia, pyopneumothorax, CRP, zdravotná dokumentácia.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť