Pediatria pre prax 4/2017

Méně obvyklé úrazy a otravy u dětí – kazuistiky

MUDr. Josef Grym, MUDr. Michaela Floderová, MUDr. Veronika Halašková, MUDr. Jana Zientková, MUDr. Marie Žaloudíková

Autoři uváději devět stručných kazuistik méně obvyklých úrazů včetně obrazové dokumentace – uštknutí zmijí, poranění genitálu včetně „zip-injury“, „bowing fracture“, omrzliny a povrchní poranění v rámci CAN, fototoxickou fytodermatitidu po kontaktu s třemdavou bílou, perforující bodné poranění břicha a traumatickou luxaci kyčle s frakturou hlavice femuru. Článek je doplněn heslovitým přehledem dalších šestnácti úrazů z vlastní praxe, mnohdy kuriozního rázu.

Kľúčové slová: úrazy a otravy u dětí, uštknutí zmijí, zip-injury, „bowing fracture“, fototoxická fytodermatitida, bodné poranění břicha, traumatická luxace kyčle, CAN

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Less common injuries and poisoning in children: case reports

The authors present nine short case reports of less common injuries including graphic documentation: viper bite; genital injuries including zip-injury; bowing fracture; frostbites and superficial injuries associated with CAN; phytophotodermatitis following contact with the gas plant; perforating stab wound to the abdomen; and traumatic dislocation of the hip with femoral head fracture. The article is supplemented with a brief outline of another sixteen injuries from the authors’ practice, often of curious nature.

Keywords: injuries and poisoning in children, viper bite, zip-injury, bowing fracture, phytophotodermatitis, stab wound to the abdomen, traumatic hip dislocation, CAN