Pediatria pre prax 1/2007

Efekt adenotómie na stav stredoušia v prevencii sluchovej deprivácie u detí

MUDr. Karol Zeleník

Častou príčinou nedoslýchavosti v detskom veku je prítomnosť tekutiny rôzneho zloženia v stredouší. Z hľadiska rozvoja reči je najrizikovejšie obdobie medzi 1. až 4. rokom, ktoré je považované za rozhodujúce vo vývine fonologickej a sémantickej stránky reči. Jednou z príčin výpotku v stredouší sú adenoidné vegetácie. V práci sme sledovali normalizáciu stredoušia s úpravou prevodovej nedoslýchavosti u detí po adenotómii.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť