Via practica 1/2007

Poruchy sluchu v ordinácii praktického lekára

MUDr. Zuzana Kabátová

Porucha sluchu je jedným z prejavov chorôb ucha. V práci sa opisujú jednotlivé druhy porúch sluchu. Rozdelené sú na základe miesta poškodenia sluchového orgánu, podľa stupňa poruchy sluchu, podľa obdobia vzniku poruchy sluchu, podľa etiológie a podľa priebehu poruchy sluchu. Autor zdôrazňuje potrebu včasnej diagnostiky a liečby vrodených porúch sluchu a akútnych senzorineurálnych porúch sluchu.

Kľúčové slová: typy porúch sluchu, akútna porucha sluchu, vrodená porucha sluchu.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť