Via practica 1/2016

Medicínsky nevysvětlitelné symptomy – diagnostika a léčba

MUDr. Miroslav Sekot

Medicínsky nevysvětlitelné příznaky (MNP) v současné době představují hlavní kritérium somatoformních poruch (SFD). Tyto poruchy patří mezi nejčastěji se vyskytující diagnózy v ordinaci praktického lékaře, kde představují 10–15 % všech pacientů. Funkční postižení spojené se somatizačními příznaky je srovnatelné s postižením pacientů s úzkostnými nebo depresivními poruchami. Medicínsky nevysvětlitelné příznaky vedou často k excesivní a velmi finančně nákladné lékařské péči. Článek přináší souhrnné informace ohledně diagnostiky a léčby těchto poruch.

Kľúčové slová: somatizace, hypochondrická porucha, Münchhausenův syndrom, neurastenie, antidepresiva, psychoterapie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Medically enexplained symptomps – diagnostics and treatment

Medically unexplained symptoms (MUS) currently constitute the main diagnostic criterion of somatoform disorders (SFD). They are are among the most prevalent mental disorders seen in general medical setting, present in 10 % to 15 % primary care patients.The funcional impairment associated with somatoform disorders is comparable with that seen in depressive and anxiety patrients. Medically unexplained symptomps lead to excesive and very expensive health care use. This article contains summarazing informations concerning diagnostics and treatment.

Keywords: somatization, hypochondriasis, Münchhausen´s syndrome, neurastenia, antidepressants, psychotherapy