Via practica 10/2006

Konzervatívna liečba chronickej pankreatitídy

MUDr. Tatiana Novotná

Chronická pankreatitída je trvalo progresívne chronické zápalové ochorenie, pri ktorom dochádza k postupnej náhrade funkčného parenchýmu pankreasu väzivovým tkanivom, s následným rozvojom ireverzibilnej exokrinnej a endokrinnej nedostatočnosti. V popredí klinických ťažkostí pacientov s chronickou pankreatitídou sú bolesti. Všeobecné zásady liečby chronickej pankreatitídy spočívajú v eliminácii škodliviny, odstránení bolestí, úprave exokrinnej a endokrinnej insuficiencie a korekcii komplikácii. liečba môže byť konzervatívna, endoskopická a chirurgická, najčastejšie kombinovaná. Cieľom je v budúcnosti vyvinúť také diagnostické metódy, ktoré umožnia natoľko včasnú diagnostiku ochorenia, že nové liečebné možnosti zabránia vývoju ireverzibilného štádia chronickej pankreatitídy, a tým podstatne zlepšia prognózu pacientov.

Kľúčové slová: chronická pankreatitída, liečba.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

CHRONIC PANCREATITIS – CONSERVATIVE THERAPY

Chronic pancreatitis is a definitive progressive chronic inflammable illness, characterized by sequential replacement of the secretory parenchyma with fibrotic tissue, which leads to irreversible exocrine and endocrine insufficiency. In the clinical arena of patients with chronic pancreatitis usually dominates pain. Overall therapeutic principles in chronic pancreatitis are: elimination of the noxis, relief of the pain, correction of exocrine and endocrine insufficiency and correction of the complications. The therapy can be divided into: conservative therapy, endoscopic therapy and surgical therapy, the most frequently in combination. New diagnostic methods are needed for early diagnosis of chronic pancreatitis in the future that makes possible new therapies to prevent the progression of the irreversible stage of chronic pancreatitis and so significantly improve the prognosis those patients.

Keywords: chronic pancreatitis, treatment.