Via practica 2/2004

Infekcie vyvolané herpesvírusom 1 a herpesvírusom 2

doc. MUDr. Pavol Jarčuška, PhD., MUDr. Elena Adamkovičová, PhD.

Herpes vírus 1 a Herpes vírus 2 (HSV–1 a HSV–2) patria medzi najrozšírenejšie vírusy v ľudskej populácii. Prevalencia infekcie HSV–1 v dospelej populácii je okolo 80%, prevalencia HSV–2 okolo 10%. HSV–1 sa prenáša najčastejšie orálnou cestou pri priamom kontakte s infikovanými orálnymi sekrétmi. HSV–2 sa prenáša sexuálnou cestou pri priamom kontakte s infikovanými genitálnymi sekrétmi. Po prekonaní primárnej infekcie vzniká v infikovanom organizme stav latencie s pomalou replikáciou HSV–1 a HSV–2 v gangliách najčastejšie trigeminálnych a sakrálnych. Najčastejším klinickým prejavom primoinfekcie HSV–1 je gingivostomatitída, najčastejším klinickým obrazom recidívy je orolabiálny herpes. Infekcia vírusom HSV–2 sa prejavuje herpetiformným exantémom a ulceráciami v anogenitálnej oblasti. Recidívy sú pomerne frekventné a bolestivé. Najzávažnejšou komplikáciou je serózna meningoencefalitída. Diagnóza je klinická, podporiť ju môžeme sérologickým vyšetrením alebo priamym dôkazom vírusu – optimálne metódou polymerázovej reťazovej reakcie. V liečbe používame antivirotiká – aciklovir, valaciklovir a v lokálnej forme i penciklovir. V liečbe recidivujúcich infekcií u genitálneho herpesu používame okrem epizodickej i dlhodobú supresívnu liečbu.

Kľúčové slová: HSV–1 a HSV–2, epidemiológia, genitálny herpes, orolabiálny herpes, aciklovir a valaciklovir.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť