Via practica 2/2010

Farmakoterapia reumatoidnej artritídy II. – biologické lieky

doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., doc. MUDr. Ivan Rybár, PhD.

Rozpoznanie cytokínov zahrnutých do patogenézy reumatických chorôb umožnilo zmodernizovanie farmakoterapie chronických reumatických chorôb. Zistilo sa, že ústredné postavenie medzi cytokínmi má faktor nekrotizujúci tumory (TNF). Od roku 1999 potvrdili protilátky proti TNF svoj pozitívny účinok u pacientov reumatoidnou artritídou, ankylozujúcou spondylitídou, psoriatickou artritídou a juvenilnou idiopatickou artritídou. Po zavedení TNF inhibítorov do liečby sa zaviedli ďalšie inhibítory cytokínov (rituximab a abatacept) a vyvíjajú sa mnohé ďalšie schopné modulovať poruchy imunitného systému u pacientov s reumatickými chorobami. Článok opisuje účinnosť a bezpečnosť tohto druhu liečby.

Kľúčové slová: biologická liečba, reumatické choroby, infliximab, etanercept, adalimumab, rituximab, abatacept

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pharmacotherapy of rheumatoid arthritis II. – biological therapy

The analysis of cytokines involved in pathogenesis of rheumatic diseases subsequently revolutionized the management of patients with chronic rheumatic disorders. Tumour necrosis factor-alpha (TNF-alpha) has been found to play a pivotal role in rheumatic inflammation. Since 1999 monoclonal antibodies against TNF were able to demonstrate positive effects in rheumatoid arthritis, ankylosing spondylitis, psoriatic arthritis and juvenile idiopatic arthritis. After the approval of the anti-TNF-alpha inhibitors, further agents against other proinflammatory cytokines were approved (rituxumab and abatacept) and under development are many other which will be modulate the disorders of immune system in patients with inflammatory rheumatic diseases. The present article reports on efficacy and safety of biological therapy in patients with rheumatic diseases.

Keywords: biologic therapy, rheumatic diseases, infliximab, etanercept, adalimumab, rituximab, abatacept