Via practica 9/2005

Diagnostika a liečba chronickej žilovej insuficiencie so zameraním na edém a lymfedém

MUDr. Andrej Džupina

Autor sa v svojom článku venuje etiológii, patogenéze, diagnostike, diferenciálnej diagnostike a liečbe edému dolných končatín so zameraním na diagnostiku a liečbu pacientov s chronickou venóznou insuficienciou a lymfedémom. Je diskutovaná medikamentózna liečba a fyzikálne spôsoby liečby.

Kľúčové slová: chronická venózna insuficiencia, lymfedém.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

DIAGNOSTICS AND THERAPY OF THE CHRONIC VENOUS INSUFICIENCY WITH EMPHASIS ON EDEMA AND LYMPHEDEMA

Author in his lecture mentions ethilogy, pathogenesis, diagnosis , diaferential diagnosis and mentions curing therapy oedema lower limbs and he points on the diagnosis and therapy patients with CVI and lymphoedema. Hi mentions also medikament therapy and physical methods of therapy.

Keywords: CVI, lymphoedema.