Via practica 5/2020

Chrípka u seniorov a možnosti jej prevencie

PhDr. Iveta Ondriová, PhD., doc. MUDr. Eleonóra Klímová, PhD., PhDr. Terézia Fertaľová, PhD.

Chrípka je infekčné ochorenie, ktoré vyvoláva rýchlo sa šíriaci a premenlivý vírus. Prebieha ako akútne zápalové ochorenie horných dýchacích ciest. Nástup chrípky je náhly, pri plnom zdraví. Komplikácie sa vyskytujú u vysokorizikových osôb (starých ľudí a ľudí trpiacich na chronické ochorenie srdca) a môžu spôsobiť až ohrozenie života. Autorky v predkladanom príspevku analyzujú možnosti prevencie chrípky u seniorov.

Kľúčové slová: chrípka, senior, liečba, prevencia, surveillance

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Influenza in seniors and possibilities of its prevention

Influenza is an infectious disease that causes a rapidly spreading and variable virus. It occurs as an acute inflammatory disease of the upper respiratory tract. The onset of influenza is sudden, from full health. Complications occur in high-risk individuals (the elderly and those suffering from chronic heart disease) can cause life-threatening effects. In this paper, the authors analyze the possibilities of influenza prevention in seniors.

Keywords: influenza, senior, treatment, prevention, surveillance