Vaskulárna medicína 2/2020

Laserom asistovaná intervencia v liečbe periférneho artériového ochorenia dolných končatín

MUDr. Jozef Sivák, MUDr. Matej Vozár, MPH, MUDr. Martin Sucháč, MUDr. Katarína Kmeťková, MUDr. Tibor Palkech, MUDr. Ivana Striežová, MUDr. Zuzana Bronerská, Doc. MUDr. Kamil Zeleňák, PhD., FCIRSE

Manažment pacienta so symptomatickým periférnym artériovým ochorením dolných končatín predstavuje jednu z najťažších výziev, s akými sa vaskulárny špecialista môže stretnúť. Endovaskulárna liečba je v súčasnosti široko akceptovaná ako metóda prvej voľby v liečbe väčšiny arteriálnych patológií. Čoraz väčšia popularita konceptu „nič v cieve za sebou nezanechať“ (spočíva v ošetrení lézie bez nutnosti implantácie permanentnej výstuže) viedla k výraznému rozšíreniu použitia aterektómie v liečbe stenookluzívneho postihnutia dolných končatín. V článku sa venujeme princípu a technike laserom asistovanej angioplastiky (CELA – cool excimer laser-assisted angioplasty) ako jednej z metód odstránenia/redukcie aterosklerotického plátu.

Kľúčové slová: laserová aterektómia, CELA, periférne artériové ochorenie, komplexné lézie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Laser-assisted intervention for the treatment of peripheral arterial disease

The management of patients with peripheral arterial disease is one of the most difficult challenges vascular specialist may encounter. Endovascular treatment is currently widely accepted as the method of choice in the treatment of most arterial pathologies. The increasing popularity of „leaving nothing behind“ concept (treatment without the need for permanent stent or scaffold implantation) has led to a significant rise in the use of atherectomy in treatment of infrainguinal arterial occlusive disease. In this article we present the principle and technique of laser-assisted angioplasty (CELA) as one of the methods of atherosclerotic plaque removal/reduction.

Keywords: laser atherectomy, CELA, peripheral artery disease, complex lesions