Urologie pro praxi 1/2022

Spontánna ruptúra ureteru

MUDr. Ondrej Kriško, MPH, MUDr. Ján Čičila, MUDr. František Cmorej

Spontánna ruptúra ureteru je raritný a zaujímavý stav, ktorý najčastejšie vzniká v dôsledku obštrukcie ureteru. V tomto článku opisujeme kazuistiku pacienta, u ktorého vznikla ruptúra na podklade drobnej litiázy.

Kľúčové slová: spontánna ruptúra ureteru, litiáza.

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Urologie pro praxi. Objednať časopis

Spontaneous ureteral rupture

Spontaneous ureteral rupture is a rare and interesting condition that most often occurs as a result of ureteral obstruction. In this article, we describe a case report of patient who developed a rupture based on a small lithiasis

Keywords: spontaneous ureteral rupture, lithiasis