Urologie pro praxi 3/2020

Naše skúsenosti s perkutánnou extrakciou konkrementu s využitím EMS LithoClast Trilogy

MUDr. Ondrej Kriško, MUDr. Erik Chorvát, Mgr. Lucia Gemzická

Práca predstavuje prístroj intrakorporálny litotriptor Swiss Lithoclast Trilogy a jeho využitie pri perkutánnej extrakcii konkrementu. Ďalej uvádzame v článku súbor pacientov s využitím prístroja a výsledky.

Kľúčové slová: perkutánna exktrakcia konkrementu, intrakorporálna litotripsia, litiáza, LithoClast Trilogy.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Our experience with percutaneous stone extraction using EMS LithoClast Trilogy

In this article we present the Swiss Lithoclast trilogy device and its use in percutaneous stone extraction. Next, we present a set of patiens using the device and the results.

Keywords: percutaneosus nehrolithotomy or stone extraction, intracorporeal lithotripsy, lithiasis, LithoClast Trilogy.