Urologie pro praxi 5-6/2007

INTRACELULÁRNÍ PATOGENY V UROLOGII

MUDr. Ivan Kolombo, FEBU, MUDr. Martina Poršová, MUDr. Jaroslav Porš, MUDr. Jiří Poněšický, MUDr. Milan Bartůněk

Močové infekce patří mezi nejčastější a jsou především vyvolávány uropatogenními kmeny ze skupiny enterobacteriaceae. Přibývá však onemocnění vyvolaných bakteriemi ze skupiny intracelulárních patogenů jako jsou Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis nebo M. genitalium a Ureaplasma urealyticum, které řadíme k sexuálně přenosným nemocem (STD – sexually transmitted diseases). V článku jsou uvedena specifika těchto patogenů včetně diagnostiky, patofyziologie, komplikací, možností prevence a léčby. Je upozorněno na úskalí selhání léčby při nedostatečné edukaci či spolupráci nemocných (chráněný styk v průběhu léčby). Následkem může být přechod do chronicity onemocnění a také vznik bakteriální rezistence. Mezi nejúčinnější antibiotika u těchto infekcí patří azithromycin, doxycyklin a fluorochinolony (ofloxacin a levofloxacin). Základem úspěchu při vysoké kontagiozitě těchto patogenů je však dobrá spolupráce a zodpovědný přístup nemocných v průběhu léčení.

Kľúčové slová: močové infekce, STD, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mycoplasma, azithromycin, ofloxacin, levofloxacin

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

INTRACELLULAR PATHOGENE IN UROLOGY

Urinary tract infections are a common problem for a clinical urologists. The infections are generally caused by common fecal bakteria (mainly Enterobacteriaceae) but the incidence of an intracellular STD (sexually transmitted diseases) pathogens have also significantly increased. Among most common bacterial STD pathogens diagnosis for patient visits to physician office nowadays are Chlamydia trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Mycoplasma hominis and Mycoplasma genitalium. Patient may complain only of urethral itch, urethral discharge or clinical symptoms could include dysuria, frequency, urgency, voiding of small urine volumes, and epididymitis. Asymptomatic infection is also very common, especially among contacts of sexual partners. But late consequences of STDs could be serious. Appropriate management with aim to cure and to stop of spreading an STD include use of condoms of both sexual partners and with antibiotics (azithromycin, doxycycline or quinolones are usually the treatment of choice). Unfortunately, the indiscriminate use of antibiotics can result in the development of resistant strains. Responsible approach and good cooperation between patients and medical professionals is necessary.

Keywords: urinary infections, STD, Chlamydia trachomatis, Ureaplasma, Mycoplasma, azithromycin, Quinolones