Urologie pro praxi 1/2021

Indocyaninová zeleň v urologické praxi: doporučení a využití při resekci ledviny

MUDr. Lukáš Gaduš, doc. MUDr. Jiří Heráček, Ph.D., MBA, MUDr. Darina Pacigová, MUDr. Kamil Belej, Ph.D., FEBU, MBA

Fluorescence je metodou peroperačního zobrazení, která přispívá k dosažení lepších pooperačních funkčních výsledků v mnoha chirurgických oborech. Nejvýznamnějším a nejprostudovanějším fluorescenčním barvivem, využívaným v urologii, je indocyaninová zeleň. Toto barvivo je možné využít v průběhu širokého spektra operačních urologických výkonů při vizualizaci cévního a lymfatického zásobení a anatomických poměrů tkání. V současnosti je celosvětově i v České republice v centru vědeckého zájmu zejména nitrožilní aplikace indocyaninové zeleně při resekci ložiskových změn ledvin. Farmakologické vlastnosti, indikace a přínos indocyaninové zeleně při resekci ledviny jsou v současné době v literatuře dobře definované. Práce přináší praktická doporučení využití indocyaninové zeleně při resekci nádorů ledviny.

Kľúčové slová: indocyaninová zeleň, fluorescenční zobrazení, resekce ledviny, nádor ledviny.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Indocyanine green in urological practice: recommendations and use during partial nephrectomy

Fluorescence is a method of intraoperative imaging that helps to achieve better postoperative functional outcomes in different surgical disciplines. The most important and well-studied fluorescent dye used in urology is indocyanine green. This dye can be used during a wide range of urological procedures for angiography and lymphography and for visualization of anatomical features of tissues. Nowadays, the focus of research worldwide and also in the Czech Republic is the intravenous application of indocyanine green during partial nephrectomy. The pharmacological properties, indications and contributions of indocyanine green during partial nephrectomy are currently well-defined. This article provides an overview of recommended steps for the use of indocyanine green during partial nephrectomy.

Keywords: indocyanine green, fluorescence imaging, partial nephrectomy, renal tumor.