Slovenská chirurgia 2/2014

Endoluminálna podtlaková liečba (endoNPWT) dehiscencie anastomózy ileoanálneho J-pouchu

MUDr. Martin Huťan, PhD., MUDr. Christian Bartko, doc. MUDr. Augustín Prochotský, CSc., MUDr. Jaroslav Sekáč, PhD., MUDr. Ivan Majeský, PhD., MUDr. Pavol Sýkora, doc. MUDr. Ján Škultéty, CSc.

Úloha a efektivita liečby infekčných komplikácií negatívnym tlakom (Negative Pressure Wound Therapy, NPWT, Vacuum Assisted Closure, VAC) je dobre známa. V poslednom období sa však ukazuje efektivita jeho použitia aj v liečbe dehiscencií anastomóz na rekte a análnom kanáli. Autori v článku prezentujú kazuistiku pacienta s dehiscenciou ileoanálneho J pouchu, úspešne liečeného za pomoci negatívneho tlaku. Pacient bol manažovaný za pomoci modifikovaného Vivanomed krytia (Paul Hartmann AG, SRN). Po piatich endoluminálnych preväzoch došlo k úplnému vygranulovaniu abscesovej dutiny a uzáveru defektu v anastomóze, následne bol pacient demitovaný do domácej starostlivosti. V závere autori uvádzajú, že NPWT je jednou z nových metód, ktoré sú efektívne v manažmente dehiscencií anastomóz ileoanálneho J pouchu.

Kľúčové slová: dehiscencia anastomózy, NPWT, VAC, hojenie rán, endoNPWT.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Endoluminal negative pressure wound therapy (endoNPWT) treatment of anastomotic leakage after ileo-anal J pouch anastomosis

Endoluminal negative pressure wound therapy (NPWT) has recently shown to be effective in treatment of anastomotic leakages following reconstruction on rectum or anal canal. The authors present a case file of a patient, successfully treated for anastomotic leakage following ileo-anal J-pouch reconstruction. Presented patient was treated with modified Vivanomed (Paul Hartmann AG, Germany) sponge. Five NPWT redresses were made, after which the cavity and the defect in anastomosis disappeared. Authors conclude that NPWT treatment can help management of anastomotic leakage after ileo-anal J pouch surgery.

Keywords: anastomotic leakage, NPWT, VAC, wound healing, endoNPWT.