Psychiatria pre prax 5/2008

VPLYV POHYBOVEJ TERAPIE NA PACIENTOV DPL – HRAŇ

PaedDr. Daniel Nitrai

Príspevok približuje význam pohybovej terapie u pacientov trpiacich duševnými poruchami. Zisťovali sme, aký vzťah majú pacienti k športu, pohybovým aktivitám a ktoré športové disciplíny preferujú – či sa pacienti venovali športu pred vstupom do liečebne, aký je ich vzťah k pohybovej terapii realizovanej v liečebni a aký vzťah k pohybovým aktivitám budú mať po ukončení liečenia.

Kľúčové slová: pohybová terapia, šport, športové disciplíny, cvičenie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť