Psychiatria pre prax 3/2014

Reálne možnosti liečby duševných porúch v súlade s SPC

MUDr. Ľubica Ferenčáková

Cieľom tohto článku je poskytnúť prehľad indikácií psychofarmák podľa súhrnu charakteristických vlastností lieku (SPC) podľa Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) a poukázať na skutočnosť, či liečime viac v súlade so schválenými indikáciami alebo off label, teda v iných indikáciách, ako je liek schválený.

Kľúčové slová: MKCH-10, SPC, off label.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Real possibilities of treatment of mental disorders in accordance with the SPC

The article provides survey of indications of psychopharmacs according to summary of product characteristic (SPC) according to Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) (state department for medicine drugs control) and point out the fact if treatment is more in conformity of approved indications or off label – indications differs form approved ones.

Keywords: MKCH-10, SPC, off label.