Pediatria pre prax 6/2016

Vrozené vývojové vady neurokrania – foramina parietalia permagna

MUDr. Alice Nogolová, MUDr. Renáta Klosová

Kľúčové slová: foramina parietalia permagna, vývojová vada skeletu, neurokranium, porucha osifikace

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Keywords: foramina parietalia permagna, skeletal malformation, neurokranium, failure of ossification