Pediatria pre prax 4/2007

Virové hepatitidy u dětí a mladistvých a jejich prevence vakcinací

MUDr. Luděk Rožnovský, CSc.

V České republice jsou významné zejména virové hepatitidy A, B a C (VHA, VHB, VHC). Většina akutních VHA se vyskytuje u dětí, adolescentů a mladších dospělých. Akutní či chronické VHB a VHC jsou u dětí do 15 let poměrně vzácným onemocněním, u adolescentů jejich incidence narůstá. Vyšší četnost VHB souvisí zejména se zahájením sexuálního života, vyšší incidence VHC s intravenózní aplikací drog. V současné době je dostupná vakcinace proti VHA a VHB, nadále není k dispozici očkování proti VHC. Individuální vakcinace proti VHA je vhodná pro všechny děti, zejména před cestou do zahraničí. Pravidelné očkování proti VHB bylo zahájeno v roce 2001, očkují se kojenci a dvanáctileté děti, nyní jsou proočkovány přibližně dvě třetiny dětí a adolescentů.

Kľúčové slová: hepatitida A, hepatitida B, hepatitida C, očkování.

stiahnuť celý článok v pdf

VIRAL HEPATITIS IN CHILDREN AND ADOLESCENS AND VACCINATION AGAINST HEPATITIS

In the Czech Republic, the most important viral hepatitis are hepatitis A, B and C. Most of hepatitis A cases are observed in children, adolescents and young adults. Acute and chronic hepatitis B and C are rare among children. Incidence of hepatitis B and C increases among adolescents, hepatitis B cases are connected especially with initiation of sexual life, hepatitis C cases with intravenous drug abuse. Vaccination against hepatitis A and B is available, but hepatitis C vaccine was not invented yet. Individual hepatitis A vaccination is recommended for all children, especially before trip abroad. Regular hepatitis B vaccination is used among infants and 12 years old children. The immunisation started in year 2001, nowadays approximately two thirds of children and adolescents are vaccinated.

Keywords: hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, vaccination.