Pediatria pre prax 2/2020

Opuch kĺbu – diagnostický algoritmus

Doc. MUDr. Tomáš Dallos, PhD.

Opuch kĺbu je jedným z mála viditeľných prejavov kĺbového ochorenia. Samotná objektívna prítomnosť opuchu kĺbu však neumožňuje stanoviť jeho etiológiu, i keď v detskom veku sa najčastejšie, ale nie výlučne, spája so zápalovým postihnutím, najmä artritídou. Správne klinické hodnotenie opuchnutého kĺbu na základe anamnézy, ďalších príznakov a objektívnych nálezov je zásadné, keďže často rozhodne o adekvátnom odoslaní pacienta na ortopedické alebo reumatologické vyšetrenie.

Kľúčové slová: opuch kĺbu, artritída, artropatia, dieťa

Joint swelling – diagnostic algorithm

Joint swelling is one of the few visible signs of joint disease. Its sole objective presence, however, is not sufficient to determine the aetiology of joint disease. In children, it is usually, but not exclusively, caused by inflammatory processes, in particular arthritis. The correct clinical assessment of a swollen joint based on history, other symptoms and objective findings, is crucial, as it often determines the adequacy of the paediatrician’s recommendation for further orthopaedic or rheumatological evaluation.

Keywords: joint swelling, arthritis, arthropathy, child