Pediatria pre prax 3/2009

Masturbační projevy v časném dětství a jejich diferenciální diagnostika

MUDr. Iva Příhodová, MUDr. Lydie Koumarová

Masturbace je u malých dětí poměrně častá, má své typické projevy s překřižováním dolních končetin, rytmickými pohyby pánve, zvukovým doprovodem a pocením. Protože nedochází k přímé manipulaci s oblastí genitálií, mohou být masturbační projevy mylně hodnoceny jako epileptické záchvaty, paroxysmální dyskineze nebo abdominální bolesti. Správné rozpoznání příznaků může dítě ušetřit náročného vyšetřování a neindikované léčby (např. antiepileptiky). Autorky uvádějí dvě kazuistiky s typickými projevy dětské masturbace.

Kľúčové slová: masturbace, dětský věk, paroxysmální dyskineze, epilepsie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Masturbation in infancy and early childhood and its differential diagnosis

Masturbation in young children is relatively common being typically manifested by leg crossing, rhythmic pelvic movements, accompanying noises, and sweating. Since there is no direct manipulation of the genitalia, signs of masturbation can be mistakenly interpreted as epileptic seizures, paroxysmal dyskinesia, or abdominal pain. Correct recognition of symptoms can spare the child from undergoing complicated examination procedures and unindicated treatment (e. g., antiepileptics). The authors report two cases with typical manifestations of childhood masturbation.

Keywords: infantile masturbation, paroxysmal dyskinesia, seizures.