Pediatria pre prax 2/2015

Kedy môže rodič odmietnuť liečbu dieťaťa?

Mgr. Zdenko Seneši

Odmietnutie liečby alebo zdravotného výkonu je v terminológii zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o zdravotnej starostlivosti“) odmietnutie informovaného súhlasu k zdravotnému výkonu alebo odvolanie predchádzajúceho informovaného súhlasu k zdravotnému výkonu. Zákon o zdravotnej starostlivosti informovaný súhlas definuje ako preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo poučenie; informovaný súhlas je aj taký preukázateľný súhlas s poskytnutím zdravotnej starostlivosti, ktorému predchádzalo odmietnutie poučenia, ak zákon o zdravotnej starostlivosti neustanovuje, že poučenie je obligatórnou podmienkou poskytnutia zdravotnej starostlivosti a poučenie nemožno odmietnuť (napr. darovanie orgánov).

stiahnuť celý článok v pdf