Pediatria pre prax 1/2012

Detská tetovačka ako spúšťací faktor morfey

MUDr. Dagmar Mozolová, CSc., MUDr. Katarína Bernadičová, MUDr. Natália Čárska

V práci sa uvádza kazuistika t. č. 11-ročného chlapca, u ktorého sa vo veku 9 a pol roka po tetovaní detskou tetovačkou a po mechanickom odstránení tetovania v priebehu troch týždňov rozvinula v inkriminovanom mieste morfea. Histologický nález z miesta morfey potvrdil skoré štádium sklerodermie. Napriek opakovanej konvenčnej liečbe podľa dermatovenerológov, po dlhšom čase ochorenie progreduje a objavilo sa nové ložisko morfey na tej istej končatine. Laboratórne ukazovatele aj humorálna aktivita u dieťaťa boli v referenčných hodnotách, resp. negatívne. Len prvé vyšetrenie zistilo pozitivitu ANA/IF, ktorá mala postupne tendenciu poklesu. Diskutovaná je všeobecne sklerodermia a jej varianty.

Kľúčové slová: morfea, cirkumskriptná sklerodermia, progresívna systémová skleróza, tetovanie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť