Paliatívna medicína a liečba bolesti 1/2010

Zo zahraničnej tlače

MUDr. Hedviga Jakubíková

Rádiochirurgický výkon gama nožom pri neuralgii trigeminu v rámci roztrúsenej sklerózy. Komunikácia lekárov a dodržiavanie liečby pacientmi, meta-analýza.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Gamma knife radiosurgery for multiple sclerosis–related trigeminal neuralgia. Physician communication and patient adherence to treatment. A meta-analysis.