Paliatívna medicína a liečba bolesti 2/2008

Zmätenosť, delírium a halucinácie v dôsledku liečby morfínom

doc. MUDr. Peter Beržinec, CSc.

Zmätenosť, delírium a halucinácie sú vo všeobecnosti zriedkavé vedľajšie účinky morfínu a silných opioidov. Avšak pri použití u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením sú častejšie, a to zvlášť u starších pacientov a v skupine pacientov vyžadujúcich opakované zvyšovanie dávky. Je pravdepodobné, že ľahšie, iniciálne symptómy zmätenosti a halucinácií sa diagnostikujú zriedkavejšie, než sa vyskytujú. Na druhej strane je tiež možné, že časť ťažších foriem je prisúdená morfínu nesprávne a existuje iná príčina. Na hyperaktívne delirantné stavy, zmätenosť a halucinácie nevzniká tolerancia. Pokiaľ nie je diagnostikovaná iná príčina zmätenosti či halucinácií a je nutné pokračovať v liečbe silnej bolesti, je teda potrebné zníženie dávky alebo rotácia opioidov.

Kľúčové slová: morfín, silné opioidy, delírium, zmätenosť, halucinácie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Confusion, delirium and hallucinations caused by treatment with morphine

Confusion, delirium and hallucinations are in general rare adverse events caused by morphine or strong opioids. However, they occur more often when used in patients with advanced cancer, especially in elderly and those repeatedly needed the doses enhancement. Mild, initial symptoms of confusion and hallucinations are possibly under diagnosed. On the other hand is it possible that some more severe symptoms are contributed wrongly to morphine when other cause exists. There is no tolerance development to hyperactive delirium, confusion, and hallucinations. Thus the dose should be decreased or opiod rotation used if there is no other obvious cause for confusion and hallucinations.

Keywords: morphine, strong opioids, delirium, confusion, hallucinations.