Paliatívna medicína a liečba bolesti 1e/2015

Ku koncu života

MUDr. Kristina Križanová, MUDr. Peter Križan

Na Slovensku sa otvára spoločenský priestor na debatu o tom, aké zdravotnícke aktivity sú správne a vhodné ku koncu života ťažko chorých, dlhodobo chorých a prestarnutých pacientov. V eseji vyzdvihujeme, že paliatívna medicína a paliatívna starostlivosť sú dôležitou súčasťou celkovej zdravotníckej, duchovnej a sociálnej starostlivosti o pacientov ku koncu ich života. Paliatívny tím rešpektuje vôľu pacienta a prístupom high tech – high touch zmierňuje utrpenie, podporuje dôstojnosť v zomieraní, vytvára priestor na hľadanie zmyslu života a zmierenie.

Kľúčové slová: paliatívna medicína, paliatívna starostlivosť, paliatívny tím, koniec života, zmysel života, dispozícia pacienta, high tech – high touch.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

End of life

Slovakia has been witnessing the opening of the social space for discussion about what health care activities are proper and commensurate once the lives of terminally ill and geriatric are coming to an end. The essay emphasizes the importance of palliative medicine and palliative care as an essential component of the comprehensive package of medical, spiritual and social care for people suffering from serious illnesses during their last days. The palliative team respects the patient’s will and uses the high tech-high touch approach to provide relief from pain and suffering, maintain the patient’s dignity in dying and create space for searching for the meaning of life and reconciliation.

Keywords: palliative medicine, palliative care, palliative team, end of life, meaning of life, living will, high tech – high touch.