Onkológia 2/2012

Význam monitorovania minimálnej reziduálnej choroby pri detskej akútnej lymfoblastovej leukémii

MUDr. Alexandra Kolenová, PhD., RNDr. Imrich Hikkel, PhD., RNDr. Martina Hikkelová, MUDr. Zuzana Šubová, MUDr. Andrej Čižmár, MUDr. Daniela Sejnová, doc. MUDr. Eva Bubanská, PhD.

Minimálna reziduálna choroba (MRD) po ukončení indukcie sa ukázala ako významný nezávislý prognostický faktor predikcie vzniku relapsu akútnej lymfoblastovej leukémie (ALL). Podľa nameranej hladiny reziduálnej leukémie sa dajú v klinickej praxi identifikovať pacienti, u ktorých je nevyhnutná modifikácia liečby. Liečba detských pacientov s akútnou lymfoblastovou leukémiou v Slovenskej republike a ich stratifikácia do rizikových skupín neprebieha podľa hladiny minimálnej reziduálnej choroby, ale prostredníctvom tzv. non-MRD rizikových faktorov. V predkladanej práci je predstavená prvá slovenská skúsenosť s monitorovaním MRD pri detských ALL pomocou RQ PCR analýzy prestavieb génov Ig/TCR. V období od 1. 10. 2006 do 31. 12. 2009 bolo 50 detí s novodiagnostikovanou ALL zaradených do nášho súboru vyšetrovania hladín MRD. 26 pacientov splnilo kritériá pre MRD stratifikáciu: 3 pacienti (11,5 %) do HR (vysoké riziko), 14 pacienti (54 %) do IR (stredné riziko) a 9 pacienti (34,5 %) do SR (štandardné riziko).

Kľúčové slová: akútna lymfoblastová leukémia, minimálna reziduálna choroba, prestavby Ig génov a génov pre T bunkové receptory.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

The importance of monitoring minimal residual disease in childhood acute lymphoblastic leukemia

Since the strong correlation between minimal residual disease (MRD) levels and risk of relapse in childhood acute lymphoblastic leukemia, monitoring of MRD provides unique information regarding treatment response. Because the significance of MRD monitoring has been strongly supported by several studies and because it has been implemented in the latest protocols, there has been a significant effort to develop MRD monitoring in the Slovak Republic. Between 1. 10. 2006 and 31. 12. 2009, 50 children with ALL who were treated at three Slovak centers were included in the RQ PCR MRD pilot project. Based on MRD stratification, we identified 26 patients who were stratified into the HRG (high risk group) 3 patients (11,5 %), IRG (intermediate risk group), 14 p. 54 % and SRG (standard risk group), 9 p. (34,5 %).

Keywords: acute lymphoblastic leukemia, minimal residual disease, lg/TCR gene rearrangements.