Onkológia 1/2015

Informovaný súhlas − základné východiská

JUDr. Ivan Humeník, PhD.

Obsahom článku je úvaha autora o mieste informovaného súhlasu v praxi zdravotníckych zariadení. Autor poukazuje na potrebu vní- mania informovaného súhlasu ako živého nástroja pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, pričom zvýrazňuje legislatívne zakotvenie tohto inštitútu v národnom právnom poriadku a ponúka obsahové členenie jednotlivých jeho súčastí.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Informed consent

The main purpose of this article is to show an informed consent as the „living instrument“ in the practice of the each health care provider. Author focuses on a legal base of informed consent in the legal system of the Slovak republic and provides a brief structure and content of informed consent.