Onkológia 6/2017

Choosing Wisely alebo Vyberajme liečbu s rozumom

MUDr. Branislav Bystrický

V USA beží v ostatných rokoch kampaň Choosing Wisely, alebo voľne preložené, „Vyberajme (liečbu, diagnostiku) s rozumom“. Zapojili sa do nej rôzne odborné spoločnosti, v onkológii dve najväčšie, ASCO a ASTRO. Obe vydali a už aj stihli inovovať svoje zoznamy, „čo nerobiť“ v lekárskej starostlivosti o onkologického pacienta. Aj keď liečime pacienta podľa odporúčaní, stále môžeme vykonávať vyšetrenia alebo predpisovať podpornú liečbu, ktorá nemá opodstatnenie. Ide o liečbu alebo diagnostické postupy, ktoré zväčša nie sú v smerniciach (guidelines) spomínané, ale často ich lekári vykonávajú. Práve na túto skupinu postupov je zameraná kampaň „Choosing Wisely“. Kampaň sa nesústreďuje na penalizovanie alebo redukovanie platieb poisťovní za uvedené výkony, skôr má za cieľ iniciovať diskusiu s pacientom o nevhodnosti, resp. minimálnom prínose niektorých (aj často) vykonávaných postupov. V tomto článku uvádzame postupy, ktoré nerobiť, aj s komentárom.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť