Neurológia pre prax 2/2008

X. NEUROSKI HARRACHOV 2008

MUDr. Radomír Taláb, CSc.

Výroční setkání příznivců neurověd, neurologů , neuropatologů, neuroradiologů, neurochirurgů a dalších specialistů proběhlo ve dnech 13.–15. března 2008 v hotelu SVORNOST v Harrachově. Vědecká konference byla věnována životnímu jubileum doc. MUDr. Gerharda Waberžinka, CSc., přednosty Neurologické kliniky FN Hradec Králové a tématům jeho odborné kariéry.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť