Neurológia pre prax 5/2021

Syndrom kaudy trochu jinak

MUDr. Dušan Ospalík, MUDr. Ing. David Černík, Ph.D., MBA, Mgr. Iveta Ospalíková

Předkládáme vám kazuistiku pacienta s klinickými příznaky připomínajícími syndrom kaudy, nicméně s negativním nálezem na zobrazovacích vyšetřeních. Pro silnou bolest a progredující slabost končetin byla provedena série vyšetření, která vedla k podezření na dermatomyozitidu. I přes intenzivní péči a kauzální terapii kortikoidy stav pacienta skončil exitem. Postmortem byly pozorovány histopatologické změny charakteristické pro polyarteritis nodosa. Polyarteritis nodosa je vzácným onemocněním, které může být opomíjeno v rámci diferenciální diagnostiky zánětlivých myopatií.

Kľúčové slová: syndrom kaudy equiny, dermatomyozitida, polyarteritis nodosa

Celý článok je dostupný len pre predplatiteľov časopisu Neurológia pre prax. Objednať časopis

Cauda equina syndrome in a different light

We report a case of a patient with clinical symptoms resembling cauda equina syndrome, however, with a negative finding on imaging studies. Due to severe pain and progressive limb weakness, a series of examinations were performed based on which dermatomyositis was suspected. Despite intensive care and causal treatment with corticoids, the patient expired. Histopathological changes characteristic for polyarteritis nodosa were observed postmortem. Polyarteritis nodosa is a rare disease which may be neglected in the differential diagnosis for inflammatory myopathies.

Keywords: cauda equina syndrome, dermatomyositis, polyarteritis nodosa