Neurológia pre prax 2/2010

Strategie opioidní léčby

MUDr. Marek Hakl, Ph.D., MUDr. Boris Leštianský

Opioidní analgetika působí na receptorech centrálního nervového systému. Existují tři hlavní skupiny opioidních receptorů, ke kterým mají jednotlivé opioidy rozdílnou afinitu. Chronická opioidní léčba je u vybraných a pravidelně sledovaných pacientů s chronickou bolestí účinným farmakoterapeutickým postupem. Nicméně opioidní léčba s sebou může nést celou řadu závažných nežádoucích účinků. Optimálně vedená a vyvážená opioidní terapie a pravidelné sledování pacientů však tato rizika výrazně snižuje.

Kľúčové slová: slabé opioidy, silné opioidy, všeobecná doporučení, klinická doporučení.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Opioid treatment strategies

Opioid analgesic agents act at receptors within the central nervous system. There are well known three type of receptors and opioid drugs have differing affinities to them. Chronic opioid therapy can be an effective therapy for carefully selected and monitored patiens with chronic pain state. However the opioids are also associated with potentially serious adverse events. Optimally balancing benefits and risks of opioid therapy is depending on regular patient evaluation and structure of individual opioid management plan. Safe and effective opioid therapy requires clinical skills and knowledge.

Keywords: weak opioids, strong opioids, general recommendations, clinical recommendations.