Neurológia pre prax 1/2003

STÁŘÍ A EPILEPSIE

doc. MUDr. Milan Brázdil, Ph.D.

Vznik epilepsie ve vyšším věku je velmi častý. Její nejčastější příčinou jsou cévní onemocnění mozku. Méně běžným etiologickým faktorem jsou neurodegenerativní choroby, neurotraumata, mozkové nádory či vlivy metabolické a exotoxické. Charakteristickým klinickým projevem epilepsie ve stáří jsou parciální záchvaty s komplexní symptomatologií, s nebo bez sekundární generalizace. Poměrně častá je postiktální Toddova paréza, déle přetrvávající postiktální amence a výskyt nekonvulzivních epileptických statů. Diagnostika je méně přímočará, často není dostupná objektivní anamnéza, neopominutelným specifikem stáří je komorbidita. Významná část případů není vůbec diagnostikována a léčena. Důležité je pečlivé vyšetření všech jedinců s podezřením na epilepsii, včetně EEG (standardní, event. po spánkové deprivaci či dlouhodobé video-EEG vyšetření) a CT mozku. V terapii jsou léky první volby karbamazepin a valproát, léky druhé volby pak lamotrigin a gabapentin.

Kľúčové slová: epilepsie, stáří, diagnostika, video-EEG, terapie.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť