Neurológia pre prax 1/2018

Resekční chirurgická léčba epilepsie

Prof. MUDr. Petr Marusič, Ph.D.

Resekční léčba je nejúčinnějším postupem k dosažení kompenzace záchvatů u pacientů s farmakorezistentní fokální epilepsií. Díky rozvoji zobrazovacích metod a možnosti využití výpočetní techniky pro pokročilé zpracování obrazu i signálu je možné nově identifikovat epileptogenní zónu u pacientů, u nichž to dříve nebylo možné. Při nutnosti invazivního vyšetření intrakraniálními elektrodami převažuje dnes stereoencefalografie, která umožňuje explorovat i mozkovou kůru subdurálním elektrodám nepřístupnou. Při chirurgickém výkonu se pro přesnou navigaci využívá nejen MR, ale v řadě případů i multi-modalitní zobrazení předoperačních vyšetření. V posledních letech se mění i spektrum operovaných pacientů. Operováni jsou častěji pacienti složití – narůstá počet resekcí v oblasti extratemporální a u pacientů MR nelezionálních. U obou těchto skupin se i významně zvýšila úspěšnost resekční léčby.

Kľúčové slová: epilepsie, epileptochirurgie, neurozobrazení, stereoencefalografie

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Resective epilepsy surgery

Epilepsy surgery is the most effective way to achieve long-term seizure freedom in patients with drug-resistant focal epilepsy. Advances in neuroimaging investigations and development of methods for data postprocessing have increased the possibility of accurately localizing the epileptogenic zone, particularly in patients with normal MRI. The need for invasive brain recordings remains unchanged, with increasing proportion of stereo-EEG to target deep foci. Multi-modal co-registration may yield improved guidance of resection. Surgeries performed in recent period were more likely to yield a favorable outcome, and improvement was more marked in extratemporal and non-lesional temporal lobe epilepsy.

Keywords: epilepsy, epilepsy surgery, neuroimaging, stereoencephalography