Neurológia pre prax 2/2015

Pregabalin v léčbě neuropatické bolesti po míšním poranění

MUDr. Veronika Hyšperská, MUDr. Jiří Kříž, Ph.D.

Autoři prezentují dvě kazuistiky pacientek s neuropatickou bolestí vzniklou na podkladě spinálního traumatu. V obou případech nebyla vhodně vedena léčba, což mělo negativní dopad na soběstačnost v běžných denních aktivitách, psychiku i pracovní uplatnění. Po úpravě medikace a nasazení pregabalinu došlo ke zmírnění neuropatických projevů a zlepšení kvality života.

Kľúčové slová: poranění míchy, neuropatická bolest, pregabalin.

Celý článok je dostupný len pre prihlásených používateľov. Prihlásiť

Pregabalin in treating neuropathic pain following spinal cord injury

The authors present two case reports of female patients with neuropathic pain due to spinal injury. In both cases, the management was inappropriate, which had a negative impact on the ability to complete activities of daily living, on psyche as well as on career opportunities. After adjusting the medication and initiation of pregabalin, there has been a relief of neuropathic symptoms and improvement in the quality of life.

Keywords: spinal cord injury, neuropathic pain, pregabalin.